$left
$middle

Råttor i fastigheten eller avloppet

Om du har skadedjur som till exempel råttor kring ditt boende ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Om du däremot har problem med råttor i avloppet, är det VA Syd du ska vända dig till.

Råttor vid eller i fastigheter

Det är fastighetsägaren som ska kontaktas om det finns råttor på fastighetsmark, på fastighetsgårdar eller inne i byggnader. I de fall där fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder efter det att råttproblem påtalats kan du kontakta miljöförvaltningen.

Vad du kan göra själv

  • Råttor inomhus: Kontakta företag för skadedjursbekämpning. Kontaktuppgifter finns ofta på en anslagstavla i trapphuset till det företag som fastighetsägaren har skadedjursavtal med. Kontakta din fastighetsägare och anmäl problemet.
  • Råttor på innergårdar och tomter för flerbostadshus eller råttor på grannfastigheten: Kontakta företag för skadedjursbekämpning. Kontakta din fastighetsägare. Om det är problem med råttor på grund av överfulla sopkärl kan du kontakta VA Syd. VA Syd kan utreda om det behövs fler kärl eller mer frekventa tömningar.
  • Råttor på allmän mark och torg: kontakta fastighets- och gatukontoret.

Råttor i avloppet

Kontakta VA Syd om

  • du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden
  • det finns råtthål precis intill en kommunal avloppsbrunn
  • det har uppstått sättningar i marken kring brunnen. Det finns då risk för att det är hål även på ledningen och en risk för att råttor kan ta sig in i bostaden.

Tänk på att det också är viktigt att kontakta ett skadedjursbolag.

sv