$left
$middle

Om du störs av buller eller oljud

Om du störs av buller eller oljud ska du vända dig till den fastighetsägare vars fastighet bullret eller oljudet kommer ifrån. Störs du av verksamhetsbuller i närheten av din bostad, är det företaget och verksamhetsutövaren du ska kontakta.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Jobbar du hemma på grund av coronapandemin och störs av buller?
Är det så att du upplever störning av till exempel buller från ett bygge eller något annat som gör att du har svårt att arbeta hemifrån? I så fall ska du kontakta din arbetsgivare och om du inte kan det, så kan du vända dig till Arbetsmiljöverket, tel 010-730 90 00.

Du ska alltid först kontakta den som orsakar en störning eftersom det är den som orsakar störningen som ansvarar för att undersöka och åtgärda problemet. Du kan även kontakta fastighetsägaren till fastigheten som störningen kommer ifrån. Det är viktigt att du gör det här innan du kontaktar miljöförvaltningen

sv