$left
$middle

Aktuellt och nyheter

Erfaren projektledare tillbaka vid rodret för Eurovision Song Contest 2024

I maj 2024 kommer Malmö, för tredje gången, vara värdstad för Eurovision Song Contest. Nu förbereder sig hela staden för att återigen skapa en minnesvärd folkfest för alla Malmöbor och tillresta musikälskare. Karin Karlsson har utsetts till huvudprojektledare för stadens arbete med evenemanget.

Så arbetar Malmö stad med säkerhet under evenemang

För Malmö stad är det viktigt att stadens evenemang är trygga och säkra för alla som besöker och på annat sätt är involverade i dem. Lång erfarenhet, hög kompetens och tät samverkan med polis och andra aktörer är hörnstenar i arbetet.

sv