$left
$middle

Bli ledsagare eller avlösare åt person med funktionsnedsättning

Du kan skicka in en intresseanmälan om att bli ledsagare eller avlösare på deltid åt barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning. Som ledsagare utanför hemmet eller avlösare i hemmet är du ett stöd för personen samtidigt som anhöriga får avlastning.

Det behövs ingen särskild utbildning för att bli ledsagare eller avlösare, men det är bra att ha erfarenhet av personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller psykisk ohälsa. Det viktigaste är att du vill stötta en person med särskilda behov i bostaden eller till en aktiv fritid. Uppdragen finns i hela Malmö inklusive ytterområden.  

Arbetstiderna och omfattning varierar. Det kan vara allt från några få timmar till mer omfattande. Tiderna kan vara förlagda på såväl vardagar som kvällar och helger utifrån personens behov. Det kan passa dig som vill arbeta vid sidan av studier eller annat arbete. 

Ledsagare utanför hemmet

Ledsagarservice är en individuellt utformad insats. Som ledsagare stöttar du en person med funktionsnedsättning till en aktiv, social och meningsfull fritid utanför hemmet. Vi gör därför en matchning utifrån tider och intressen.  

Avlösare i hemmet

Som avlösare ger du stöd och omvårdnad i hemmet för personen i bostaden. Samtidigt ger det avlastning till anhöriga eftersom du tillfälligt övertar omvårdnaden. 

Ersättning för uppdraget 

Som ledsagare eller avlösare har du en uppdragsanställning inom funktionsstödsförvaltningen och får ett arvode. 

Stöd för ledsagare och avlösare

Vi erbjuder handledning och följer upp hur uppdraget går för dig och för personen som du ger stöd till. Vid behov erbjuder vi kunskapsutveckling om personens funktionsnedsättning.

Kontakta oss

Funktionsstödsförvaltningen, ledsagning och avlösning

sv