$left
$middle

För dig som vill bli god man eller förvaltare för vuxen

Malmö stad söker ständigt personer som vill bli god man eller förvaltare för vuxna Malmöbor som har utmaningar i vardagen och behov av hjälp med olika administrativa uppgifter. Syftet med godmanskapet är att medborgaren, oftast kallad huvudmannen, ska ha en så bra livskvalitet som möjligt.

Intresseanmälan till att bli god man eller förvaltare för vuxen ska du skicka via webbanmälan till överförmyndarnämnden. Glöm inte att bifoga de särskilda handlingar som efterfrågas i samband med din ansökan.

Uppdraget som god man eller förvaltare

Som god man för vuxen eller förvaltare ansvarar du för en eller flera delar av följande:

 • bevaka rätt – till exempel söka bidrag, skriva avtal, sälja bostad eller företräda huvudmannen vid arvskifte.
 • förvalta egendom–till exempel betala räkningar, placera pengar och fördela pengar till huvudmannen.
 • sörja för person – till exempel se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra och att se till så beviljad hjälp fungerar.

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

Den stora skillnaden är att du som god man kan ge goda råd och förslag, men det är huvudmannen som själv tar besluten.

Som förvaltare har du det juridiska ansvaret att besluta vad som är bäst för huvudmannen, hen har ingen bestämmanderätt och du behöver inte ha samtycke för att företräda huvudmannen i olika frågor. Huvudmannen har dock fortfarande rätt att:

 • rösta i allmänna val
 • besluta om äktenskap
 • besluta om anställningsavtal
 • förfoga över vissa av sina inkomster, exempelvis rehabiliteringsersättning och i vissa fall arv.

Uppdragen som förvaltare kan dock begränsas och anpassas beroende på behovet i varje enskilt fall.

Vad som inte ingår i uppdragen

Oavsett om du är förvaltare eller god man så har du inte ansvar för huvudmannens dagliga omvårdnad och det är inte heller meningen att du till exempel ska vara chaufför.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Först och främst behöver du ha viljan att lägga din tid på att lära att känna och hjälpa en annan människa. Sedan är det viktigt att du är ansvarfull och ekonomiskt lagd samt att du har koll på olika regler i samhället eller har viljan att sätta dig in i dem. Du är kanske anhörig till någon som behöver hjälp eller så har du tid och lust över till att hjälpa en medmänniska att sköta sin vardag.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Fax:  040-34 95 59
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv