$left
$middle

För dig som vill bli god man eller förmyndare för barn

Alla som är under 18 år måste ha en vuxen person som företräder dem. Vanligtvis är det barnets föräldrar. Om barnet inte har några föräldrar som kan företräda hen, kan överförmyndarnämnden under vissa omständigheter utse någon annan som gör det. Det kan även finnas situationer där barnets föräldrar inte har laglig rätt att företräda sina barn.

Just nu har Malmö stad inte behov av fler gode män eller förmyndare för barn. Därför har vi tillfälligt stängt ner intresseanmälan.

Du kan bli antingen god man eller förmyndare för ett barn beroende på om uppdraget handlar om att sörja för barnets ekonomiska och juridiska rättigheter.

Intresseanmälan för att bli god man eller förmyndare för barn

Intresseanmälan till att bli god man eller förmyndare för barn ska du skicka via webbanmälan till överförmyndarnämnden. Glöm inte att bifoga de särskilda handlingar som efterfrågas i samband med din ansökan.

Förmyndare

Alla barn ska ha en förmyndare. Förmyndarens roll är att företräda barnet i juridiska och ekonomiska frågor. Man skiljer på förmyndarskap och vårdnaden om barnet.

I vissa fall kan en förmyndare inte företräda sitt barn, exempelvis på grund av en jävsituation eller att föräldrarna avlidit. Det kan då bli aktuellt att utse en medförmyndare eller en särskilt förordnad förmyndare.

God man för barn

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Fax:  040-34 95 59
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv