$left
$middle

Ersättning för uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

Som god man, förvaltare eller förmyndare har du rätt till ett arvode för ditt uppdrag. Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning.

Beräkningen av arvode och kostnadsansvar utgår från prisbasbeloppet.

Prisbasbelopp för 2021: 47 600 kronor
Prisbasbelopp för 2020: 47 300 kronor

Arvodet kan inte jämställas med lön

Arvodet är den ekonomiska ersättningen du får för ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare. Utgångspunkten är att ditt uppdrag delvis är ideellt och du kan därför inte förvänta dig ett arvode som går att jämställa med lön för allt du har utfört i ditt uppdrag. Uppdraget som stöd till en annan medmänniska är inte heller utformat så att det kan liknas vid en anställning.

Arvodet avgörs i varje enskilt ärende

Malmö stad tillämpar schablonarvoden som ligger i linje med vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar. Men storleken på arvodet avgörs i varje enskilt ärende och för varje period för sig. Det går alltså inte att förvänta sig samma arvode varje år.

Till grund för vårt beslut om arvode ligger din skriftliga redogörelse för uppdraget och din ekonomiska redovisning för den aktuella arvodesperioden. Enheten för överförmyndarärenden behöver veta vad som gjorts för att kunna bedöma vad som är ett skäligt arvode. Arvodet som de beslutar om är arvode före skatt.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Fax:  040-34 95 59
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv