$left
$middle

Ny i Sverige

Malmö stads Integrationscenter ger stöd till dig som fått uppehållstillstånd i Sverige. Du kan få hjälp via telefon eller genom att besöka oss. Du får information om hur det svenska samhället fungerar. Till exempel var du kan lära dig svenska, söka arbete eller få en plats i skolan till dina barn.

Du har rätt till tolk

Om du inte kan svenska så bra kan du få hjälp av en tolk när du är i kontakt med myndigheter. Det är en rättighet du har. Berätta för myndigheten du ska träffa att du behöver en tolk. Då kan de hjälpa dig med det.

Kontaktinformation och länkar

sv