$left
$middle

Tillgänglighets­redogörelse för malmo.se

Malmö stad står bakom malmo.se. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur malmo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och h­ur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.­

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Innehåll som inte är tillgängligt" för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbp­latsen?

Om du behöver innehåll från malmo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta vårt kontaktcenter.

Rapportera bristande tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns så att vi kan åtgärda det.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever att tillgängligheten brister kan du anmäla det till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns brister på anslagstavlan.
  • Det finns felaktiga mjuka radbrytningar.
  • Det finns felaktigt uppmärkta formulärfält.

Särskilda redogörelser

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Det kan finnas äldre dokument offentliggjorda före den 23 september 2018 som inte uppfyller kraven.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör både revisioner utförda av tillgänglighetsexperter och självskattningar i olika sammanhang. Vi gör löpande nya genomgångar och tester i samband med att vi utvecklar webbplatsen, och arbetar hela tiden med att åtgärda brister som identifieras.

Redogörelsen uppdaterades senast .

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv