$left
$middle

Organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet

Malmö stad fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom funktionsstöds- och äldreområdet. Syftet är att stödja arbetet med att främja och komplettera kommunens insatser för Malmöborna.

Organisationsstöd 2024

Kommande ansökningsperiod för verksamhetsåret 2024 är nu stängd. Vi behandlar ansökningar som inkom senast den 1 juni 2023.

Beslut om organisationsstödet fattas i funktionsstödsnämndens sammanträde i slutet av november 2023. Utbetalning av beviljade medel sker i januari 2024.

Organisationsstöd för 2023

Listan för föreningar med beviljade medel hittar du i rubriken "Fördelning av ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2023" längre ned på sidan.

Kontakt

Vid frågor om innehållet i ansökan kontakta
Nidal Aish
telefon: 0709-34 11 84 eller 040- 34 93 15
e-post: nidal.aish@malmo.se

Bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom funktionsstödsområdet i Malmö stad prioriteras verksamheter med följande målgrupper:

  • Personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. Med syftet att bryta isolering och utanförskap, bidra med samhällspåverkan och uppmuntra till egen aktivitet. Samt övriga insatser för att förebygga ohälsa.

  • Äldre personer där syftet är att öka delaktighet i samhället, förebygga ohälsa och skapa möten.

Anvisningar för ansökan

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, prioriterade verksamhetsområden, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.

Kontakta oss

sv