Organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet

Malmö stad fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom funktionsstöds- och äldreområdet. Syftet är att stödja arbetet med att främja och komplettera kommunens insatser för Malmöborna.

Ansökan om organisationsstöd för 2022

Tack för era inkomna ansökningar om organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet för 2022. Ansökansperioden var 1 april - 1 juni 2021 och är nu stängd.

Funktionsstödsnämnden fattar beslut om att bevilja organisationsstöd på nämndens sammanträde i november 2021. Beslut förmedlas därefter till er organisationer.

Vid frågor, kontakta gärna Nidal Aish, nidal.aish@malmo.se eller Matilda Padoan, matilda.padoan@malmo.se.

Telefon: 040-34 93 15

Bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom funktionsstödsområdet i Malmö stad prioriteras verksamheter med följande målgrupper:

  • Personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning med avsikt att bryta isolering och utanförskap, bidra med samhällspåverkan, stimulera till egen aktivitet samt övriga insatser som syftar till att förebygga ohälsa.
  • Äldre personer där syftet är att öka delaktighet i samhället, förebygga ohälsa och skapa möten.

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, prioriterade verksamhetsområden, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.