$left
$middle

Organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet

Malmö stad fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom funktionsstöds- och äldreområdet. Syftet är att stödja arbetet med att främja och komplettera kommunens insatser för Malmöborna.

Ansökan om organisationsstöd för 2022

Ansökningsperioden för verksamhetsåret 2023 är öppen mellan den
1 april-1 juni 2022.

Vid frågor, kontakta gärna Nidal Aish, nidal.aish@malmo.se eller Matilda Padoan, matilda.padoan@malmo.se.

Telefon: 040-34 93 15

Bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom funktionsstödsområdet i Malmö stad prioriteras verksamheter med följande målgrupper:

  • Personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. Med syftet att bryta isolering och utanförskap, bidra med samhällspåverkan och uppmuntra till egen aktivitet. Samt övriga insatser för att förebygga ohälsa.

  • Äldre personer där syftet är att öka delaktighet i samhället, förebygga ohälsa och skapa möten.

Anvisningar för ansökan

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, prioriterade verksamhetsområden, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.