$left
$middle

Lotteritillstånd

Vill er förening samla in pengar till er verksamhet genom att anordna ett lotteri? För att anordna lotteri måste ni i de flesta fall registrera er hos Malmö stad. Föreningen kan bli beviljad registreringslotteri för en treårsperiod. När er förening avslutat ett lotteri ska ni alltid skicka in en redovisning till Malmö stad tillsammans med en kontrollant.

Enligt spellagen (2018:1138) ansvarar kommuner endast för så kallade registreringslotterier. Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) ansvarar för alla andra typer av lotteritillstånd. 

Malmö stad, i det här fallet fritidsförvaltningen, ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Malmö stad. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Tillstånd för registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet. 

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri och då behöver du ett tillstånd. Om ett arrangemang avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är det en tävling.

I lotteri ingår inte kedjespel eller liknande spel, automatspel, roulettspel, tärningsspel eller bingospel.

När behöver du inte registrera föreningen?

En ideell förening får ordna ett mindre lotteri utan att registrera sig om det ordnas i samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri).

  • Lottpriset får vara högst 12 kr (1/6000 prisbasbelopp).
  • Värdet av högsta vinsten får högst vara 8 050 kr (1/6 prisbasbelopp).
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

Villkor inför registrering

Er förening ska uppfylla följande villkor för att kunna registreras för registreringslotteri:

  • er förening ska vara ideell samt ha ett syfte och en verksamhet som gynnar alla – ni ska jobba för medlemmarnas intressen
  • ni ska ansöka om tillstånd med en svensk, juridisk person
  • ni ska ha haft verksamheten i cirka två år
  • föreningsverksamheten och tänkt lotteriverksamhet ska finnas i Malmö*
  • ni ska behöva lotteriinkomster för att driva föreningsverksamheten
  • er förening ska ha en person som kan vara föreståndare för lotteriet.

*om ni även har verksamhet i andra kommuner kan tillstånd ges för lotteri i annan kommun.

Tänk också på att lotteriet inte får finnas på en fast försäljningplats, som exempelvis lottkiosker på torg eller affärsgator, lottstånd och automater i varuhus och affärslokaler.

Krav efter registrering

När er förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (965 903 kr för 2022) under en treårsperiod. Registreringen gäller i maximalt tre år.

Samarbete med en kontrollant

När er förening fått registrering utser fritidsförvaltningen en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och fritidsförvaltningen. 

Avgifter för tillstånd och kontroll

Er förening ska betala en summa på 300 kronor för lotteritillståndet. Ni ska också betala ett arvode till kontrollanten för hens arbetsinsats. Arvodet är tre (3) procent av intäkterna från ert lotteri.

sv