Lotteritillstånd

Vill er förening samla in pengar till er verksamhet genom att anordna ett lotteri? För att anordna lotteri måste ni i de flesta fall ansöka om ett lotteritillstånd från Malmö stad. Du kan bli beviljad lotteritillstånd för en treårsperiod. När er förening avslutat ett lotteri ska ni alltid skicka in en redovisning till Malmö stad tillsammans med en kontrollant.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri och då behöver du ett tillstånd. Om ett arrangemang avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är det en tävling.

I lotteri ingår inte kedjespel eller liknande spel, automatspel, roulettspel, tärningsspel eller bingospel.

När behöver du inte tillstånd?

En ideell förening får ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri).

  • Lottpriset får vara högst 8 kr (1/6000 prisbasbelopp).
  • Värdet av högsta vinsten får högst vara 7 900 kr (1/6 prisbasbelopp).
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

Villkor inför ansökan

Er förening ska uppfylla följande villkor för att kunna få lotteritillstånd:

  • er förening ska vara ideell samt ha ett syfte och en verksamhet som gynnar alla – ni ska jobba för medlemmarnas intressen
  • ni ska ansöka om tillstånd med en svensk, juridisk person
  • ni ska ha haft verksamheten i cirka två år
  • föreningsverksamheten och tänkt lotteriverksamhet ska finnas i Malmö*
  • ni ska behöva lotteriinkomster för att driva föreningsverksamheten
  • er förening ska ha en person som kan vara föreståndare för lotteriet.

*om ni även har verksamhet i andra kommuner kan tillstånd ges för lotteri i annan kommun.

Tänk också på att lotteriet inte får finnas på en fast försäljningplats, som exempelvis lottkiosker på torg eller affärsgator, lottstånd och automater i varuhus och affärslokaler.

Samarbete med en kontrollant

Innan er förening får börja arbeta med lotteriet ska ni tillsammans med en lotterikontrollant från Malmö stad komma överens om alla detaljer kring lotteriet. Kontrollanten kan också hjälpa till med tips och råd.

Lämna in ekonomisk redovisning tillsammans med kontrollanten

I slutet av treårsperioden ska lotteriföreståndaren på er förening tillsammans med kontrollanten skicka in en ekonomisk redovisning över lotteriverksamheten.

Avgifter för tillstånd och kontroll

Er förening ska betala en summa på 300 kronor för lotteritillståndet. Ni ska också betala ett arvode till kontrollanten för hens arbetsinsats. Arvodet är tre (3) procent av intäkterna från ert lotteri.