$left
$middle

Lotteritillstånd

Vill er förening samla in pengar till er verksamhet genom att anordna ett lotteri? För att anordna lotteri måste ni i de flesta fall registrera er hos Malmö stad. Föreningen kan bli beviljad registreringslotteri för en treårsperiod. När er förening avslutat ett lotteri ska ni alltid skicka in en redovisning till Malmö stad tillsammans med en kontrollant.

För mer information, vänligen läs mer i kapitlet om lotteritillstånd i fritidsnämndens regelverk Föreningsstöd*.

*Kommer inom kort.

Kommunen ansvarar endast för registreringslotterier

Enligt spellagen (2018:1138) ansvarar kommuner endast för så kallade registreringslotterier. Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) ansvarar för alla andra typer av lotteritillstånd. 

Malmö stad, i det här fallet fritidsförvaltningen, ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Malmö stad. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Vem kan få tillstånd för registreringslotteri?

Tillstånd för registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet. 

Kontakta oss

Fritidsförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Amiralsgatan 20
sv