$left
$middle

Rutiner på anläggningar vid olika väder

Så här arbetar Malmö stad vid snö, regn och blåst.

Ordinarie snöröjning på anläggningar

Fritidsförvaltningen prioriterar i första hand att snöröja gång- och cykelbanor, brandgator och tillfartsvägar till anläggningarna. I andra hand snöröjs konstgräs- och grusplaner.

Säsongen

 • Vecka 40–50: ingen plan snöröjs/saltas.
 • Vecka 51–1: utomhusanläggningarna är stängda och planerna underhålls inte.
 • Från vecka 2 snöröjs planer vardagar klockan 07.00–16.00.

Konstgräsplaner

 • Från vecka 2 börjar konstgräsplaner till försäsongen snöröjas.
 • Du får inte skotta planen själv då det finns stor risk för skada på anläggningen.

Gräsplaner

 • Vecka 45–13: gräsplanerna är stängda och snöröjs därför inte.
 • Efter vecka 13: vid snö är planerna stängda.

Grusplaner

 • Ej schemalagda grusplaner vecka 50–13 är stängda och snöröjs inte.
 • Du får inte skotta grusplanen själv då det finns stor risk för skada på anläggningen.
 • Från vecka 2 börjar grusplaner till försäsongen att snöröjas.
 • Saltning av grusplaner sker endast vid speciella undantag och i mycket små mängder ur miljösynpunkt.

Kontakta oss

sv