Föreningspool och samorganisationer

Hos Föreningspoolen kan Malmös ideella föreningar få stöd och hjälp med att bilda förening och andra ämnen som rör föreningsliv. Det finns även många samorganisationer i Malmö som arbetar med föreningsfrågor och föreningsutveckling.

Föreningspool Malmö

Hos Föreningspoolen kan föreningar bland annat få hjälp med att bilda förening, frågor kring bidrag, ekonomi och att revidera stadgar.

Samorganisationer

MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

MISO har till uppgift att företräda idrottsföreningar i Malmö och är ett kontaktorgan inför Malmö Kommun, Fritidsnämnden och andra nämnder. MISO lyfter fram samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och andra ideella organisationer i Malmö. Medlemskap i MISO får idrottsförening som är verksam i Malmö.

Malmö Ideella

Malmö Ideella företräder de ideella föreningarna i Malmö, jobbar med mångfald och är aktiva i projekt inom föreningsutveckling. För att få medlemskap i Malmö Ideella ska ni vara en ideell förening, idéburen organisation, stiftelse eller registrerat samfund som är demokratisk och har verksamhet i Malmö.

Fotbollsklubbarnas samorganisation

Fotbollsklubbarnas samorganisation har till uppgift att samla fotbollsföreningarna och verka för ett gott samarbete dem emellan samt tillvarata deras ekonomiska intresse och övriga intressen.