$left
$middle

Bidrag och stöd

Bidragsberättigade föreningar och organisationer kan ansöka om olika bidrag och stöd från fritidsförvaltningen. Ansökningar görs i det digitala boknings- och bidragssystemet Rbok. De flesta bidragen ska också redovisas i Rbok.

För att kunna söka bidrag ska föreningen vara registrerad som bidragsberättigad förening hos fritidsförvaltningen.

Krav för bidrag

Observera att samtliga bidrag har olika krav för att kunna sökas och bli godkända. Vänligen läs om respektive bidragskrav i fritidsnämndens regelverk "Föreningsstöd 2024"* innan ansökan.

*Kommer inom kort.

Bidrag och stöd som går att ansöka

Kontakta oss

Förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen

Postadress:
Förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen Fritidsförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Amiralsgatan 20
Besökstider:
Skicka e–post och boka in ett möte.
sv