$left
$middle

Bidrag och stöd

Bidragsberättigade föreningar och organisationer kan ansöka om olika bidrag och stöd från fritidsförvaltningen. Ansökningar görs i det digitala boknings- och bidragssystemet Rbok. De flesta bidragen ska också redovisas i Rbok.

För att kunna söka bidrag ska föreningen vara registrerad som bidragsberättigad förening hos fritidsförvaltningen.

Observera att samtliga bidrag har olika krav för att kunna sökas och bli godkända. Vänligen läs om respektive bidragskrav i fritidsnämndens regelverk "Föreningsstöd 2023" innan ansökan.

Bidrag och stöd som går att ansöka

Kontakta oss

 • Förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Postadress: 
   Förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen, Fritidsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20
  • Besökstider: 
   Skicka e–post och boka in ett möte.
sv