$left
$middle

Boknings- och bidragssystem för föreningar

I Rbok genomförs bokningar av Malmö stads anläggningar samt bidragsansökningar inom idrott och fritid. Föreningar som närvarorapporterar gör även detta i Rbok.

För att kunna logga in i Rbok behöver föreningens styrelse utse en föreningsadministratör. Den utsedda representanten behöver sedan ansöka om att bli föreningsadministratör i Rbok.

Administrera förening och lägg till användare

När ansökan är godkänd kan föreningsadministratören administrera och lägga till fler användare som ska ha tillgång till föreningens konto.

Närvarorapportering och medlemsregister

Föreningar som närvarorapporterar gör detta i Rbok genom ett av följande alternativ:

 1. Närvarorapportera direkt i Rbok.
 2. Exporterar er närvarodata från det system ni idag använder för närvarorapportering som ni sedan laddar upp i Rbok.
 3. Genom att det system ni idag använder för närvarorapportering kopplas ihop med Rbok.

Närvarorapportera direkt i Rbok

Föreningar som ska närvarorapportera direkt i Rbok behöver skapa ett medlemsregister. Du kan välja att antingen importera medlemmar eller lägga till dem manuellt. Närvarorapportering är ett krav för att ni ska kunna ansöka om aktivitetsstöd i Rbok.

Integrera Rbok med ert eget system

Ni kan kontakta era leverantörer för de system som ni idag använder för närvarorapportering och be om en integrering med Rbok.

Om ni har frågor

För frågor gällande bokning kontakta booking@malmo.se.

För frågor gällande bidrag kontakta forening@malmo.se.

Kontakta oss

 • Förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Postadress: 
   Förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen, Fritidsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20
  • Besökstider: 
   Skicka e–post och boka in ett möte.
sv