$left
$middle

Bidrag till idéburna organisationer inom det sociala området

Idéburna organisationer med verksamhet inom det sociala området kan beviljas bidrag från Malmö stad. Det finns två typer av bidrag: organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.

För att kunna söka bidrag måste organisationen rikta sig till en eller flera av följande målgrupper:

 • Barn och unga i utsatta situationer inklusive stöd till deras vårdnadshavare
 • Människor som befinner sig i eller har befunnit sig i beroende
 • Människor som befinner sig i eller har befunnit sig i hemlöshet
 • Människor som utsätts eller har utsatts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barn

Det är arbetsmarknads- och socialnämnden som ger organisationsbidrag och verksamhetsbidrag inom det sociala området.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag inom det sociala området syftar till att främja ett demokratiskt samhälle och möjliggöra för människor att organisera sig kring sociala frågor. Syftet är också att främja en mångfald av idéburna organisationer inom det sociala området i Malmö.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag inom det sociala området syftar till att stötta avgränsade verksamheter inom en idéburen organisation. Verksamheten ska kunna vara ett alternativ eller komplement till socialtjänstens verksamheter eller insatser för en eller flera av ovanstående målgrupper.

Vilket bidrag kan vi söka?

För att kunna ansöka om organisationsbidrag behöver organisationen

 • ansöka om bidrag till hela organisationen
 • vara en ideell förening
 • vara partipolitiskt och religiöst obunden
 • bedriva verksamhet gentemot någon eller några av de målgrupper som Malmö stad beviljar bidrag till inom det sociala området.

För att ansöka om verksamhetsbidrag behöver organisationen

 • ansöka om bidrag till en särskild verksamhet inom er organisation
 • vara partipolitiskt obunden
 • genom den aktuella verksamheten ge stöd till någon eller några av de målgrupper som Malmö stad beviljar bidrag till inom det sociala området
 • vara en ideell förening, stiftelse eller ett trossamfund.

Tvåårigt bidrag

Har organisationen fått ekonomiskt stöd under 2022 och 2023 från arbetsmarknads- och socialnämnden ska ni ansöka om tvåårigt organisationsbidrag.

Ettårigt bidrag

Om organisationen inte fått ekonomiskt stöd under 2023 från arbetsmarknads- och socialnämnden ska ni ansöka om ettårigt bidrag.

Ansökan för ettårigt bidrag öppnar 2024.

Är du osäker på vilket bidrag din organisation kan ansöka om – kontakta oss: asf.organisationsstod@malmo.se

sv