$left
$middle
Apotekschefen berättar att valet var enkelt för Apotek Hjärtat på Emporia att för tre år sedan anmäla intresse för att ta emot sommarpraktikanter. 

"En ögonöppnare för arbetslivet"

Apotek Hjärtat på Emporia har ett etablerat arbetssätt för att ta emot praktikanter. De får extra hjälp samtidigt som praktikanterna får stöttning i det dagliga och en inblick i branschen.

Apotekschefen tillika den legitimerade apotekaren Zaed Alhashimi berättar att valet var enkelt för Apotek Hjärtat på Emporia att för tre år sedan anmäla intresse för att ta emot sommarpraktikanter. När de såg det möjliga upplägget och fick mer information om vad det skulle innebära för dem tog han beslutet.

– Vi ville få lite hjälp med arbetet och samtidigt var det ett bra tillfälle att hjälpa ungdomar i Malmö att hitta arbetsplatser och få erfarenhet från olika branscher. Det tyckte vi var en bra kombination.

Ett etablerat arbetssätt till allas gagn

– Vi har redan ett etablerat arbetssätt som vi följer, det har implementerats nationellt för Apotek Hjärtat och fungerar jättebra! Per apotek och praktikantperiod tar vi emot en till två ungdomar. Dels för att vi ska kunna fokusera på praktikanten och stötta den under hela sin praktikperiod – dels för säkerheten och de kvalitetsrutiner vi som verksamhet följer. Åtgärderna vi har på plats med anledning av pandemin minimerar risker för exempelvis smitta för våra medarbetare, praktikanter och våra kunder. Bland annat genom att hålla nere antalet personer i våra lokaler.

Samarbetet med Ung i sommar

Zaed Alhashimis upplevelse av samarbete och stöd från Ung i sommar har varit bra. Genom stödet får de insikt i vilka resurser som kommer behövas.

– Vi får information tidigt vilket är bra och underlättar vår planering. Jag pratar och mailar med Ung i sommar så att det uppstår ett samförstånd om vad praktikanterna ska göra hos oss på Apotek Hjärtat och hur det hänger ihop med deras försäkringar och så att de får kvalitet under sin tid hos oss. Ung i sommar har också ett direktnummer som jag använder om något dyker upp som behöver utredas eller bollas under praktikperioderna.

Praktikanternas första dag

När praktikanterna kommer till sin första praktikdag startar en gedigen genomgång som består av rutiner och regelverk från Läkemedelsverket som alla som jobbar och praktiserar på Apotek Hjärtat ska känna till och är bundna att följa. Ungdomarna får information om sina praktikuppgifter och de olika områdena vaccination, egenvård och receptsidan.

- I första hand är praktikuppgifterna inriktade på att plocka varor och sortera då vi får leveranser varje dag. Att snygga till hyllor och fylla på där det saknas varor. Alla andra uppgifter kräver utbildning och annan behörighet.

Handledare värvas direkt från butiken

Kärnan i praktiken för 16-19 åringar som Ung i sommar anordnar bygger på en gedigen handledning som skapar trygghet för både verksamheten och ungdomarna. Zaed Alhashimi berättar hur de resonerar om handledarrollen.

– Handledaren är personen som praktikanterna ska vända sig till i första hand. De jobbar redan hos oss och är experter på sitt område inom egenvårdsbehandling, receptfria läkemedel och olika handelsvaror.

– Vi brukar välja den medarbetare som har mest erfarenhet i arbetsgruppen, en person som är bekväm i rollen. Den kräver att man är villig att ta sig tid till att förklara saker och ting i vår verksamhet och finnas till stöd. På Apotek Hjärtat på Emporia har vår handledare arbetat hos oss sedan 2014 och har haft rollen flera gånger.

Sommarpraktikens nytta för företaget

– Vinsten med att ta emot praktikanter är extrahjälp till sommaren och ungdomarna får en bättre bild av branschen och vad en apotekare gör. De senaste två somrarna har vi fått ungdomar lottade till oss som var intresserade av apoteksbranschen och vård. Ögonöppnaren hos oss har underlättat deras val inför universitet och framtiden, samtidigt som det gynnat oss som företag. Nyttan går åt båda håll.

Få extra hjälp - erbjud praktikplats!

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till Ung i sommar för att bolla idéer och få konkreta råd.

Telefon: 040-34 23 23 Måndag–fredag, 10.00–12.00

Kontaktinformation och länkar

sv