Kunskapsunderlagsrapporter

Malmö Tillväxtkommission har beställt kunskapsunderlagsrapporter som ska vara en del av den sammanlagda analysen inför arbetet att ta fram förslag och rekommendationer. De elva rapporter som hittills beställts ska levereras under 2022. Innehåll, slutsatser och rekommendationer i rapporterna är rapportförfattarnas egna och inte Tillväxtkommissionens.

Klicka på respektive rapport för att läsa mer om den.

Innehåll

sv