Kunskapsunderlagsrapporter

Malmö Tillväxtkommission har beställt kunskapsunderlagsrapporter som ska vara en del av den sammanlagda analysen inför arbetet att ta fram förslag och rekommendationer. De åtta rapporter som hittills beställts ska levereras under första halvan av 2022. Klicka på respektive rapport för att läsa mer om den.

Innehåll