Kunskapsunderlagsrapporter

Malmö Tillväxtkommission har beställt kunskapsunderlagsrapporter som är en del av den sammanlagda analysen i arbetet att ta fram förslag och rekommendationer. De elva rapporter som beställts har levererats. Innehåll, slutsatser och rekommendationer i rapporterna är rapportförfattarnas egna och inte Tillväxtkommissionens.

Klicka på respektive rapport för att läsa mer om den.

Innehåll

sv