Engagemang i civilsamhället i Malmö

Syftet med denna rapport är att beskriva skillnader och likheter i civilsamhällesengagemang mellan olika delar av Malmö samt även att beskriva konsekvenser i termner av integration och kontakter mellan grupper. I studien görs även jämförelser framför allt med andra storstadsområden i Sverige.

Rapportförfattare är Susanne Wallman-Lundåsen vid Linköpings universitet.

Rapporten ska vara inlämnad till Tillväxtkommission den 17 oktober 2022.

Till rapporten finns referensgrupp knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Vlora Makolli
Tomas Bergström

Malmö stad:

Elena Wolay, kulturförvaltningen
Malin Eggertz-Forsmark, fritidsförvaltningen
Johan Magnusson, arbets- och socialförvaltningen
Matilda Padoan, funktionsstödsförvaltningen
Tom Roodro, stadskontoret
Birgitta Månsson, stadskontoret
Henrik Nilsson, stadskontoret
Jenny Casella Kiiskinen, stadskontoret