Självförsörjning och utanförskap i Malmö

Kunskapsunderlagsrapporten "Självförsörjning i Malmö" ska sammanställa jämförande självförsörjningsdata för Malmö och dess stadsdelar.

En del av analysen utreder i vilken utsträckning det är ”persistent” låg självförsörjningsgrad i vissa stadsdelar på grund av att det är samma individer i stadsdelen som är icke självförsörjande år efter år, och hur mycket som beror på att de som blir självförsörjande flyttar till andra stadsdelar och ”ersätts” med nya individer som är icke självförsörjande.

Författare: Johan Eklund, Jönköping International Business school och Blekinge Tekniska Högskola och Johan P Larsson, lektor i nationalekonomi och public policy

Till rapporten har en referensgrupp funnits knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Anna Heide
Yasemine Arhan Modéer
Mattias Engdahl

Malmö stad:
Sara Kleijsen Åhlander, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Rikard Vroland, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Maria Kärrman, gymnasie- och vuxenstödsförvaltningen
Karl McShane, analys- och hållbarhet, stadskontoret
Hanna Björklund, stadsbyggnadskontoret