Tillväxt­kommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen i Malmö ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra stadens förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt.

Tillväxtkommissionens slutrapport

Tillväxtkommissionen lämnande sin slutrapport till Malmö stads kommunstyrelse i maj 2023. Ta del av 54 förslag inom fem områden: näringsliv och entreprenörskap, Köpenhamn och Norra/Tyskland, arbetsmarknad, utbildning och organisation som kommissionen tagit fram för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Nytt i Tillväxtkommissionen

Malmö: en stad, två berättelser

Tillväxtkommissionen har nu lämnat sin slutrapport ill Malmö stads kommunstyrelse. Ta del av 54 förslag inom fem områden: näringsliv och entreprenörskap, Köpenhamn och Norra/Tyskland darbetsmarknad, utbildning och organisation som kommissionen tagit fram för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Välkommen till slutkonferens för Malmö Tillväxtkommission

Tillväxtkommissionens arbete går mot sitt slut. Inom kort presenteras förslagen och rekommendationerna till Malmös kommunstyrelse på hur stadens tillväxt kan öka hållbart och inkluderande. Vid slutkonferesen den 9 juni 2023 ges möjlighet att ta del av dessa och lyssna till fördjupningssamtal inom områdena som ryms i slutrapporten.

"Därför är Malmö lite av Sveriges New York"

Pontus Braunerhjelm är professor vid Kungliga Tekniska Högskola och Blekinge Tekniska Högskola. Pontus har under många år forskat kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag och är en kommissionärerna i Tillväxtkommissionen. Hör honom berätta på vilka sätt Malmö kan ses som Sveriges New York och om hans tankar om Malmö som tillväxtmotor ihop med Köpenhamn.

Kommissionärer

Tillväxtkommissionen bestod av experter från akademi och näringsliv med fördjupad kompetens inom ett bredd av områden kopplade till tillväxt. Här hittar du en fullständig lista av våra kommissionärer och information om dem.

Sekretariatet

Tillväxtkommissionens sekretariat hade som uppgift att stötta kommissionen med bland annat administration och kommunikation. Sekretariatet jobbade på uppdrag av Malmö stad. Sekretariatet bestod av följande medlemmar: Kristina Olsson, huvudsekreterare Jessica Pettersson, utredare Carin Larsson, sekreterare med inriktning kommunikation Matilda Liljekvist, projektkoordinator

Frågor och svar

För att enkelt få en snabb överblick av Tillväxtkommissionen och dess arbete har vi samlat några korta frågor och svar.

Direktiv

Här hittar du direktivet som styrt Tillväxtkommissionens arbete.

Kontakt


Sekretariatet bestod av:

Kristina Olsson, huvudsekreterare
Jessica Pettersson, utredare
Carin Larsson, sekreterare med inriktning kommunikation
Matilda Liljekvist, projektkoordinator


Ordförande

Martin Andersson
martin.andersson@bth.se
Följ Tillväxtkommissionen på LinkedIn:

Kontaktinformation och länkar

sv