Tillväxt­kommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen i Malmö ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra stadens förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt.

Nytt i Tillväxtkommissionen

Kontakt


Sekretariat

Kristina Olsson, huvudsekreterare
kristina.ohlsson@malmo.se
0707-541037

Jessica Pettersson, utredare
jessica.pettersson@malmo.se
0705-506514

Carin Larsson, sekreterare med inriktning kommunikation
carin.larsson@malmo.se
0733-011269

Matilda Liljekvist, projektkoordinator
matilda.liljekvist@malmo.se
073-258 91 12

Ordförande

Martin Andersson
martin.andersson@bth.se

Följ Tillväxtkommissionen på LinkedIn: