Tillväxt­kommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen i Malmö ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra stadens förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt.

Nytt i Tillväxtkommissionen

Vilken roll kan civilsamhället ha för att bygga tillit?

Kan tillit bidra till tillväxt? Och vilken roll spelar civilsamhället i dessa processer? Om det samtalar Agneta Nordin med Susanne Wallman Lundåsen, statsvetare och docent vid Linköpings universitet, Tom Roodro, utvecklingssekreterare i Malmö stad och Jeanette Berga, från Föreningscenter Nobelvägen 21 och medlem i Tillväxtkommissions råd med civilsamhället i det senaste avsnittet av Stadsutvecklingspodden.

Tillit en av flera nycklar för tillväxt i Malmö

Kunskapsunderlagsrapporten ”Engagemang i civilsamhället i Malmö: Betydelsen av kontakter mellan grupper för tillit” visar att tillit kan vara en viktig nyckel för tillväxten i Malmö. Den senaste rapporten som överlämnats till Tillväxtkommissionen fokuserar på civilsamhällets organisationer i Malmö och deras betydelse för tilliten i ett lokalsamhälle och på vilket sätt tillit kan vara en del i att skapa tillväxt.

"Näringslivet viktig motor vid förändringar"

Tillväxtkommissionens fyra råd har träffats vid ett gemensamt möte i Malmö. Diskussionen handlade mycket om arbetsmarknad och utbildning där rådsdeltagarna fick ge sina inspel till kommissionens arbetet inom området. Men även om Malmö i stort. Vi träffade en av rådsdeltagarna för att höra hennes tankar.

Kontakt


Sekretariat

Kristina Olsson, huvudsekreterare
kristina.ohlsson@malmo.se
0707-541037

Jessica Pettersson, utredare
jessica.pettersson@malmo.se
0705-506514

Carin Larsson, sekreterare med inriktning kommunikation
carin.larsson@malmo.se
0733-011269

Matilda Liljekvist, projektkoordinator
matilda.liljekvist@malmo.se
073-258 91 12

Ordförande

Martin Andersson
martin.andersson@bth.se

Följ Tillväxtkommissionen på LinkedIn:

Kontaktinformation och länkar

sv