Tillväxt­kommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen i Malmö ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra stadens förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt.

Nytt i Tillväxtkommissionen

Lägre självförsörjning i Malmö

Malmös befolkning har en lägre självförsörjningsgrad än riket som helhet. 75 000 i arbetsför ålder saknar självförsörjning, vilket visar på ett omfattande ekonomiskt utanförskap. Skillnaderna inom Malmö är betydande. Detta gäller både inrikes och utrikes födda men gruppen inrikes födda som inte är självförsörjande har minskat sedan 1990-talet, medan gruppen utrikes födda som inte är självförsörjande ökat. Det visar den senaste rapport som Malmö Tillväxtkommissionen fått som kunskapsunderlag.

Kontakt


Sekretariat

Kristina Olsson, huvudsekreterare
kristina.ohlsson@malmo.se
0707-541037

Jessica Pettersson, utredare
jessica.pettersson@malmo.se
0705-506514

Carin Larsson, sekreterare med inriktning kommunikation
carin.larsson@malmo.se
0733-011269

Matilda Liljekvist, projektkoordinator
matilda.liljekvist@malmo.se
073-258 91 12

Ordförande

Martin Andersson
martin.andersson@bth.se

Följ Tillväxtkommissionen på LinkedIn:

Kontaktinformation och länkar