Tillväxtkommissionen

Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.

Här samlar vi nyheter och information om Tillväxtkommissionen.

Kommissionen bildas på uppdrag av kommunstyrelsen (14-10-2020) och arbetet ska bygga vidare på resultat och erfarenheter från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Kommissionens uppdrag är att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge realiserbara förslag och rekommendationer framåt. 

Under våren 2021 tillsätts kommissionärer och ett sekretariat samt en övergripande projektplan tas fram med mål och arbetssätt.

Denna sida är under uppbyggnad. Nyheter och information uppdateras löpande.

Kontakta oss

Kristina Olsson, huvudsekreterare
E-post: kristina.ohlsson@malmo.se

Martin Andersson, ordförande
E-post: martin.andersson@bth.se