Tillväxt­kommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen i Malmö ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra stadens förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt.

Nytt i Tillväxtkommissionen

Stadsutvecklingspodden: Ny fas för Tillväxtkommissionen

Lyssna på det nya avsnittet av Stadsutvecklingspodden där Tillväxtkommissionens ordförande Martin Andersson, kommissionären Vlora Makolli och näringslivsdirektör Micael Nord samtalar om den nya fas Tillväxtkommissionen nu är på väg in i där förslagen och rekommendationerna baserade på alla underlag ska tas fram för att sedan bli en del av den slutrapport som ska lämnas till Malmös kommunstyrelse i april nästa år.

Begreppet super-diversitet ger en synvända på integration

Rapport till Tillväxtkommissionen: I rapporten ”Integration i städer med en diversifierad befolkning” har Erica Righard (forskare vid Institutionen för socialt arbete och MIM, Malmö universitet) sammanställt forskning kring nya sätt att se på integration och presenterar begreppet ”superdiversitet” för att beskriva städer med en befolkning utan en tydlig etnisk majoritet. Till den typ av städer hör exempelvis London, Amsterdam och Malmö med många olika nationaliteter representerade i befolkningen. 

Lägre självförsörjning i Malmö

Malmös befolkning har en lägre självförsörjningsgrad än riket som helhet. 75 000 i arbetsför ålder saknar självförsörjning, vilket visar på ett omfattande ekonomiskt utanförskap. Skillnaderna inom Malmö är betydande. Detta gäller både inrikes och utrikes födda men gruppen inrikes födda som inte är självförsörjande har minskat sedan 1990-talet, medan gruppen utrikes födda som inte är självförsörjande ökat. Det visar den senaste rapport som Malmö Tillväxtkommissionen fått som kunskapsunderlag.

Kontakt


Sekretariat

Kristina Olsson, huvudsekreterare
kristina.ohlsson@malmo.se
0707-541037

Jessica Pettersson, utredare
jessica.pettersson@malmo.se
0705-506514

Carin Larsson, sekreterare med inriktning kommunikation
carin.larsson@malmo.se
0733-011269

Matilda Liljekvist, projektkoordinator
matilda.liljekvist@malmo.se
073-258 91 12

Ordförande

Martin Andersson
martin.andersson@bth.se

Följ Tillväxtkommissionen på LinkedIn:

Kontaktinformation och länkar

sv