Direktivet

Tillväxtkommissionens uppgift har varit att förse kommunstyrelsen i Malmö med analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Arbetet i kommissionen styrdes av ett direktiv. I det finns också mer om Tillväxtkommissionens uppdrag, mål och bakgrund.

sv