Myndigheter

Rådet för myndigheter är ett av de fyra råd som kommer att följa hela Tillväxtkommissionens arbete.

Rådet består av följande deltagare:

Ingrid Arltoft Henriksson, enhetschef Regionalt tillväxtarbete Tillväxtverket
Thomas Hagman, chef ledningsstaben Arbetsförmedlingen
Göran Marklund, direktör och stf generaldirektör Vinnova
Åza Rydén, regionchef Svenska Esf-rådet
Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden
Patrik Åkesson, t.f. samhällsbyggnadsdirektör och avdelningschef, Länsstyrelsen Skåne