Råd

TIllväxtkommissionen har knutit till sig fyra råd: rådet för arbetsmarknadens parter, rådet för civila samhället, rådet för myndigheter och rådet för Öresundsregionen.

Rådens uppgift är att fungera som bollplank och rådgivare till Tillväxtkommissionen under arbetets gång. Råden utgör ett öppet rum för ett fritt och förutsättningslöst samtal i för Tillväxtkommissionen centrala sakområden och frågor. Råden har ingen beslutande funktion.

Råden ska:

-vara ett stöd för tillväxtkommissionen under dess arbete;
-följa tillväxtkommissionens arbete via möten, underlag mm;
-bistå med kompetens och erfarenhet;
-vara en del av tillväxtkommissionens tentakel ut i samhället för att identifiera utvecklingsmöjligheter

Under varje råd ses vilka deltagare som sitter i råden.

Innehåll

sv