Öresundsregionen

Rådet för Öresundsregionen är ett av de fyra råd som kommer att följa hela Tillväxtkommissionens arbete.

Rådet består av följande deltagare:

Malin Dahl, verksamhetsansvarig Öresund direkt
Linus Eriksson, VD Øresundsbro Konsortiet
Sandra Forsén, seniorrådgivare Nordiska ministerrådet
Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör Region Skåne
Johan Wessman, VD Öresundsinstituttet