Arbetsmarknadens parter

Rådet för arbetsmarknadens parter är ett av de fyra råd som kommer att följa hela Tillväxtkommissionens arbete.

Rådet består av följande deltagare:

Anna Almqvist, ekonom LO
Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR
Patrick Joyce, chefsekonom Almega
Conny Knudsen, ordförande i TCO Skåne
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen

 

sv