Håkan Pihl

Rektor för Högskolan Kristianstad.

Profilbild Håkan Pihl

Håkan har tidigare bland annat varit prefekt för Företagsekonomiska Institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är docent i företagsekonomi och har skrivit läroböcker och forskat inom områden som internationellt företagande och miljöekonomi. Fokus på senare år har legat på klimatfrågan där Håkan bland annat har debatterat i frågor om hur en effektiv klimatpolitik kan utformas. Under 2019 och 2020 var Håkan ledamot i regeringens forskningsberedning.