Martin Andersson (ordförande)

Professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola, BTH.

Profilbild Martin Andersson, ordförande

Även professor i innovationsstudier vid Lunds universitet, forskare och medlem i ledningsgruppen på Entreprenörskapsforum samt affilierad forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Han var även ledamot av den skånska produktivitetskommissionen.

Vidare är han biträdande prefekt för institutionen för industriell ekonomi och utbildningsledare för masterklustret på BTH. De forskningsområden Martin fokuserar på är näringslivsdynamik, entreprenörskap, urban ekonomi och agglomerationsekonomier, tillväxtens och innovationernas geografi samt digitalisering.

Martin är engagerad i samhällsdebatten och skriver regelbundet rapporter, debattartiklar och deltar i olika seminarium. Han är ledamot av vetenskapliga rådet för Tillväxtanalys, dvs. myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, och har varit anlitad som expert av organisationer som OECD och EU kommissionen. Han är också ordförande för priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research som är världens främsta pris för entreprenörskapsforskning.

När uppdraget startade berättade Martin om sina tankar inför arbetet:

sv