Tomas Bergström

Docent i statsvetenskap vid Lunds universitet med främsta forskningsområden inom ledarskap i offentlig sektor, kommunal demokrati och organisation samt konflikthantering i städer.

Profilbild Tomas Bergström

Co-director permanent study group “Local governance and democracy”, inom European Group of Public Administration, EGPA. Styrelseledamot i International Center for Local Democracy, ICLD och Rådet för KommunalEkonomisk Forskning och Utbildning, KEFU.

Tomas har i ett antal studier fördjupat sig i frågor kring Malmö och dess utveckling.

Läs gärna intervjun med Tomas.

sv