Kommissionärer

Handplockade experter från akademin och näringslivet i Sverige och Danmark.

Kommissionärerna har handplockats utifrån sina kompetenser och erfarenheter inom forskning och näringsliv. Deltagarna har fördjupad kunskap inom en mängd sakområden vilka definierades i Tillväxtkommissionens direktiv och bedöms ha potentiell påverkan på tillväxten i Malmö.

Under respektive kommissionärs sida finns mer information om deras bakgrund och erfarenheter.

Innehåll

sv