Vlora Makolli

Verksamhetsutvecklare i organisationen Tillsammans i förening.

Profilbild Vlora Makolli

Vlora har arbetat med ungas delaktighet och engagemang i många år. Hon har varit representant för Sveriges unga i den svenska regeringsdelegationen till FN:s High-Level Political Forum i New York vid uppföljningen av de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Vlora har en kandidatexamen i statsvetenskap och läser juristprogrammet vid Lunds universitet. Vlora är även styrelseledamot i Jämställd Utveckling Skåne.

”Tillsammans i förening” arbetar med att stärka barn och ungas engagemang och organisering i demokratiska processer.

sv