Maureen McKelvey

Professor i industriell ekonomi och chef för avdelningen för Innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Profilbild Maureen McKelvey

Maureens forskning fokuserar på innovation och entreprenörskap. Maureen har tidigare anlitats som expert i innovationspolitik av bl a OECD och EU. Hon driver sedan 2017 ett forskningsprogram finansierat av Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram kring entreprenöriella ekosystem: kunskap, innovation och entreprenörskap som medel för samhällsomvandling.

sv