Kristina Olsson (huvudsekreterare)

Strateg, Stadskontoret, Malmö stad

Kristina Olsson

Politices magisterexamen från Lunds universitet samt examina från programmet för Internationell administration med fransk inriktning vid Växjö universitet och från Jean Monnet Lectures vid Köpenhamns universitet. Kristina har lång erfarenhet från arbete med strategiska utvecklingsfrågor i Malmö med inriktning på internationella relationer, EU-frågor, regional samverkan och hållbar stadsutveckling.

Kristina har bland annat varit projektledare för projekt finansierat av EU:s forskningsprogram, samordnare för Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö samt processledare för framtagandet av Malmö stads näringslivsprogram.

Läs gärna intervjun med Kristina.

sv