Yasemin Arhan Modéer

Grundare och VD av Altitude Meetings.

Profilbild Martin Andersson, ordförande

Under tio år arbetade Yasemin som biträdande utrikeschef på Stockholms Handelskammare och jobbade med ett uppdrag från Sida med fokus på handel från låg- och medelinkomstländer.

Sedan sex år driver Yasemin företaget Altitude Meetings i Malmö, som strävar mot att vara en brygga och katalysator mellan olika sektorer och människor globalt och lokalt, med fokus på att hitta lösningar på samhällsutmaningar såsom social hållbarhet och klimatfrågor. Yasemin är även ordförande i föreningen Have it All/Västra Hamnen i Malmö samt styrelseordförande för Barnfonden.

Läs gärna Yasemines tankar i intervjun med henne.

sv