Per Tryding

Vice VD och policychef vid Sydsvenska industri- och handelskammaren.

Profilbild Per Tryding

Internationell ekonom med examen från Lunds universitet och filosofie doktor vid Aarhus universitet, Danmark. Per har arbetat med samhällsfrågor, ekonomisk analys och utbildning under större delen av sitt yrkesliv och har styrelseerfarenhet från både svensk och internationell grundskola, universitet och ledarskapsutbildning.

Per är styrelsemedlem i bland annat Malmö Universitet, MiL Foundation och FC Rosengård.

sv