Jonas Olofsson

Professor vid Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet.

Profilbild Jonas Olofsson

Jonas forskning handlar om välfärdspolitik, arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Jonas har bidragit med åtskilliga studier om yrkesutbildning och ungas etableringsförutsättningar, både i samband med forskningsprojekt och som medverkande i offentliga utredningar.

För närvarande är han bland annat aktiv i ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad, MUVAH-plattformen, som handlar om ungas vägar genom utbildningssystemet, försörjningsvillkor och arbetslivsförankring.

sv