Pontus Braunerhjelm

Professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och professor vid Institutionen för industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Profilbild Pontus Braunerhjelm

Även forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Tidigare uppdrag är bl a vice VD för Institutet för Näringslivsforskning samt vice preses på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Pontus var ordförande i regeringens Entreprenörskapsutredning, ledamot i Omstartskommissionen och huvudsekreterare i regeringens Globaliseringsråd.

Pontus har under många år forskat kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt.

Läs gärna intervjun med Pontus.

sv