Sekretariat

Tillväxtkommissionens sekretariat.

Huvudsekreteraren ledde och drev arbetet i sekretariatet. Sekretariatet organiserades inom stadskontorets avdelning för omvärld och näringsliv.

Kristina Olsson

Kristina Olsson
Huvudsekreterare
E-mail: kristina.ohlsson@malmo.se
Mobil: 0707-541037

Carin Larsson

Jessica Pettersson
Utredare

Carin Larsson

Carin Larsson
Sekreterare kommunikation

Matilda Liljekvist

Matilda Liljekvist
Projektkoordinator

sv