Sekretariat

Tillväxtkommissionens sekretariat.

Sekretariatet svarar för allt administrativt stöd till kommissionens ordförande samt deltar vid kommissionens möten. I samband med dessa svarar sekretariatet för upprättande av protokoll/ minnesanteckningar och sammanställning av underlag. Vidare ansvarar sekretariatet för framtagande av beslutsunderlag till kommunstyrelsen; framtagande av kommunikationsplan, planering och genomförande av kommunikationsinsatser och dialogmöten, hearings och seminarier.

Huvudsekreteraren leder och driver arbetet i sekretariatet samt rapporterar framsteg och avvikelser i leveranser, tider och budget. Huvudsekreteraren informerar löpande relevanta forum i stan och övriga intressenter och ansvarar för att arbetet dokumenteras på ett korrekt sätt. Sekretariatet organiseras inom stadskontorets avdelning för omvärld och näringsliv.

Kristina Olsson

Kristina Olsson
Huvudsekreterare
E-mail: kristina.ohlsson@malmo.se
Mobil: 0707-541037

Carin Larsson

Jessica Pettersson
Utredare
E-mail: jessica.pettersson@malmo.se
Mobil: 0705-506514

Carin Larsson

Carin Larsson
Sekreterare kommunikation
E-mail: carin.larsson@malmo.se
Mobil: 0733-011269

Matilda Liljekvist

Matilda Liljekvist
Projektkoordinator
E-mail: matilda.liljekvist@malmo.se
Mobil: 0732-589112

sv