Om Tillväxtkommissionen

Information om Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.

Kommunstyrelsen fattade den 14 oktober 2020 beslut om att inrätta en tillväxtkommission för ett hållbart och inkluderande Malmö. Kommissionen ska analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Arbetet ska bygga vidare på resultat och erfarenheter från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Den 13 januari 2021 antog kommunstyrelsen förslag på kommissionens direktiv. Läs direktivet i sin helhet här:

Sedan början av 2021 har arbetet med att tillsätta kommissionärer pågått och de presenterades 18 mars 2021. Fullständig lista över kommissionärer finns här:

Ett sekretariat tillsätts från stadens sida för att stötta kommissionens arbete med bland annat administration och kommunikation. Sekretariatets medlemmar hittar du här:

sv