"Vi tar till oss barnen som om de vore våra egna"

Jenny och Håkan från Vellinge har valt att bli jourhem. Ett jourhem är ett slags familjehem som tar emot barn för kortare placeringar, ofta under tiden som barnets situation utreds av socialtjänsten. Hör deras historia och varför beslutet att bli jourhem har skänkt stor mening till hela familjen.

Kontaktinformation och länkar

sv