Berättelser från familjehem

Möt några av alla de familjer som öppnat sina hem för ett barn eller läs
berättelser från barn som själva har varit placerade i ett familjehem.

Vanliga frågor om att bli familjehem

Måste man ha egna barn för att bli familjehem? Vi besvarar de vanligaste frågorna nedan.

Kontakt

  • Telefon: 040-34 33 20
  • E-post: blifamiljehem.asf@malmo.se