Berättelser från familjehem

Möt några av alla de familjer som öppnat sina hem för ett barn eller läs
berättelser från barn som själva har varit placerade i ett familjehem.

Stöd till familjehem

  • Nära och regelbunden kontakt med en särskilt utbildad handledare
  • Stödlinje att ringa under kvällar och helger, när familjehemssekreteraren inte är i tjänst
  • Olika utbildningar, såsom grupputbildningar (möjlighet att träffa andra familjehem)

Vanliga frågor om att bli familjehem

Måste man ha egna barn för att bli familjehem? Vi besvarar de vanligaste frågorna nedan.

Kontakt

  • Telefon: 040-34 33 20
  • E-post: blifamiljehem.asf@malmo.se

Kontaktinformation och länkar

sv