$left
$middle

Tre inriktningar

Malmö stads dagverksamheter har tre olika inriktningar beroende
på ålder, stadie i demenssjukdomen och aktivitetsnivå.

Club Cefalon

Cefalon är en verksamhet för dig under 66 år, som fortfarande har en hög aktivitetsnivå och tycker om att göra saker tillsammans med andra.

Club Ängdala

Ängdala är en verksamhet för dig som är mellan 66-75 år när du börjar, som fortfarande är aktiv och har en medelhög aktivitetsnivå.

Dagverksamheter för äldre

Vi har 8 dagverksamheter som är för dig som är äldre i olika åldrar som vill umgås med andra och göra aktiviteter i ett lugnare tempo.

Kontaktinformation och länkar

sv