$left
$middle

Vi som arbetar på dagverksamheten

På dagverksamheterna arbetar flera olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans för att ge de bästa förutsättningarna och skapa en så god tillvaro som möjligt för personer med demenssjukdom.

Undersköterska

Alla undersköterskor som arbetar på dagverksamhet har erfarenhet och kompetens för att arbeta med personer med kognitiv svikt. Tillsammans med övriga yrkesgrupper planerar och genomför undersköterskan aktiviteter för att skapa ett socialt, inkluderande och meningsfullt innehåll.

Silviasyster

Målsättningen är att det ska finnas en Silviasyster på varje dagverksamhet.
En Silviasyster är en vidareutbildad undersköterska med spetskompetens inom demensvård. En av Silviasystrarnas arbetsuppgifter är att sprida kunskap och vara ett stöd och bollplank för kollegor och anhöriga kring olika utmaningar och frågeställningar som uppkommer kring gästen.

Arbetsterapeut

Tillsammans med övriga yrkesgrupper planerar och genomför arbetsterapeuten aktiviteter för att skapa ett socialt, inkluderande och meningsfullt innehåll. Arbetsterapeuten handleder också övriga medarbetare utifrån sin profession, bedömer behov av kognitiva hjälpmedel och hanterar fallavvikelser.

Silviasjuksköterska (endast Club Cefalon)

En Silviasjuksköterska är en vidareutbildad sjuksköterska med spetskompetens inom demensvård. Silviasjuksköterskan ingår i arbetsgruppen och det dagliga arbetet på Club Cefalon. Hen ansvarar också för hantering av medicinska avvikelser samt delegerar all personal på samtliga dagverksamheter.

Samarbeten

Samtliga yrkesgrupper samarbetar även med andra som finns kring besökaren, till exempel anhöriga, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, ledsagare och avlösare, konsultativ demenssjuksköterska och anhörigkonsulenter.

Kontakta oss

sv