$left
$middle

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamhet är för dig som har en diagnostiserad demenssjukdom och fortfarande bor hemma. Att komma till en dagverksamhet ger dig möjlighet att träffa andra, få struktur och stöttning i din vardag.

Dagverksamheten ger stöd i att bibehålla dina psykiska och fysiska förmågor, så långt det är möjligt. Dagverksamhet kan också fungera som ett komplement till hemtjänst, ledsagning och avlösning och som avlastning för anhöriga.

Det finns tio dagverksamheter runt om i Malmö. De delas in i tre olika inriktningar beroende på ålder, stadie i demenssjukdomen och aktivitetsnivå:

Hur gör jag för att ansöka?

Club Cefalon

För att börja på Club Cefalon behöver du ha remiss. Det kan du få från:

Vi ser gärna att du hälsar på oss några gånger först för att bilda dig en uppfattning om vår verksamhet. På fredagar mellan klockan 10.30-12.00 har Cefalon öppet hus i form av en träffpunkt då är alla välkomna att besöka oss, även anhöriga.

Club Ängdala och dagverksamheterna för äldre

För att delta i aktiviteterna på dagverksamhet för äldre och på Club Ängdala krävs ett biståndsbeslut. Du betalar en avgift för att delta i dagverksamheten samt en avgift för måltider.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om dagverksamhet.

Efter att du skickat in ansökan

Om biståndshandläggaren beviljar din ansökan så kommer verksamheten att bedöma om det är Club Ängdala eller dagverksamhet för äldre som passar dina behov bäst. Bedömningen utgår från bland annat ålder och aktivitetsnivå.

Erbjudande om ledig plats

För dig som får en plats på dagverksamhet för äldre kommer verksamheten att ta kontakt med dig och meddela vilken verksamhet som har en ledig plats.

Det går inte att stå i kö till någon specifik dagverksamhet, erbjudande om plats ges i den turordning som platser blir lediga och beslut har beviljats. Finns det möjlighet så försöker vi att erbjuda plats i ditt närområde.

Du måste själv kunna ta dig till och från dagverksamheten till exempel med hjälp av färdtjänst. Mer information om färdtjänst.

Överklaga beslut om bistånd

Har du fått avslag på din ansökan om dagverksamhet och vill överklaga beslutet?

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Demensguide för anhöriga

Demensguiden är ett stöd för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom eller annan kognitiv sjukdom. Här hittar du information, råd och hänvisningar beroende på var din närstående befinner sig i sin sjukdom.

Kontakta oss

sv