$left
$middle

Demensguide för anhöriga

Välkommen till Malmö stads demensguide för anhöriga, ett stöd för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom eller annan kognitiv sjukdom.

Här hittar du information, råd och hänvisningar beroende på var din närstående befinner sig i sin sjukdom. Under varje rubrik finns information och stöd från Malmö stad samt regionala och nationella resurser som kan vara till hjälp.

Tänk på att det finns olika typer av demenssjukdom och att kognitiv svikt kan bero på och orsakas av andra tillstånd än demenssjukdom. Sjukdomsförloppen vid demens kan också se väldigt olika ut.

Upplever du att situationen med din närstående är ohållbar – kontakta din vårdcentral för en utredning och Malmö stads kontaktcenter på telefon
040-34 10 00 och be att få tala med en biståndshandläggare.

Så här kan det börja – vägen fram till diagnos

Nu när jag vet – vad gör jag då?

Ett fungerande vardagsliv

Att flytta till särskilt boende

Tankar om livet och framtiden

Om Malmö stads demensguide för anhöriga

Demensguiden tar främst upp information och stöd som Malmö stad erbjuder anhöriga, men också regionala och nationella resurser som kan vara till hjälp.

Hittar du inte vad du söker?

Vi ser guiden som ett levande forum och vill gärna få feedback från er anhöriga. Hör gärna av er med förbättringsidéer, frågor eller egna tips.

Stöd till anhöriga

I Malmö stad finns anhörigkonsulenter som erbjuder specifikt stöd till dig som är anhörig.

Kontaktinformation och länkar

sv