Historisk statistik

Hur många föddes i Malmö 1923? Hur många arbetade i kommunen 1950 och med vad? Hur många barn bodde det på Möllevången 1991? Här hittar du digitaliserade versioner av Malmö stads tidigare statistikpublikationer.

Malmö stads årsbok 1913 – 1960/1961

Malmö stads årsbok innehåller statistik om bland annat Malmös befolkning, näringsliv, bostadsmarknad och Malmö stads verksamheter. Publikationen innehåller även årsredogörelser från stadens verksamheter, deras räkenskaper med mera. Vissa av filerna är stora och kan ta ett tag att ladda.

Notera att det i 1951 och 1952 års årsböcker är fel i sidnumreringen vilket gör att det framstår som att det saknas sidor innan kapitlet "Räkenskaper".

Malmö stads statistiska årsbok
1965 – 2001/2003

Malmö stads statistiska årsbok innehåller statistik om bland annat Malmös befolkning, näringsliv och bostadsmarknad. Publikationerna innehåller även statistik om stadens finanser och verk samt kartor över de olika geografiska indelningarna som används.

Områdesfakta 1988 – 2008

Områdesfakta samlar statistik för Malmö stads olika geografiska områden om bland annat sysselsättning, boende, inkomster och ålderssammansättning. För åren 1988-1994 finns alla geografiska indelningar samlade i en publikation. För åren 1995-2008 finns istället två publikationer: en för delområden och en för stadsdelar. Notera att vissa områdesgränser justeras över tid - gränserna visas på kartor i publikationerna.

Områdesfakta 1988–1994

Områdesfakta Delområden 1995–2008

Områdesfakta Stadsdelar 1995–2008

sv