Sexuell hälsa

Photo by Matthew Henry on Unsplash

Malmö stads arbete med sexuell hälsa berör olika områden. Det kan
till exempel vara sex- och samlevnadsundervisning i skolan och på
fritidsgårdar, arbete riktat till socialtjänsten, migration, vård och omsorg eller funktionsstödsområdet. Det kan även innefatta förebyggande arbete med sexuellt överförbara sjukdomar.

De övergripande målen är att främja en positiv syn på sexualitet och att öka den sexuella hälsan bland Malmös invånare. Sexuell hälsa finns organisatoriskt i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Senast ändrad: 2018-09-12 14:57