$left
$middle

Stomnätsstrategi

I december 2014 beslutade stadsingenjörerna i Stockholm, Göteborg och Malmö om att införa en ny stomnätsstrategi. Syftet med att ha ett fast markerat stomnät är att ha en grundläggande infrastruktur för mätning.

För samhällsbyggnadsprocessen och för ett hållbart byggande av såväl bostäder som verksamhetsbyggnader och infrastruktur är det av största vikt att planeringen bygger på korrekt geografisk information och att det som byggs hamnar där det är avsett.

Målet med denna stomnätsstrategi är att göra en analys av vilket behov av stomnät de tre storstadskommunerna har och kommer att ha i framtiden samt att beskriva hur vi kan säkerställa ett starkt och funktionellt stomnät med effektiva arbetsmetoder.

sv