$left
$middle

Invasiva arter

I Malmö finns ett fåtal invasiva arter som hotar att rubba den inhemska naturbalansen. Malmö stad arbete för att utrota dessa arter så de inte sprider sig och förstör stadens naturliga biologiska balans. Det finns också flera arter som inte räknas som invasiva men ändå ställer till stora problem för våra inhemska arter, de kallar vi problemarter.

Invasiva arter och problemarter som finns Malmö

sv