$left
$middle

Invasiva arter

I Malmö finns invasiva arter som skadar naturen både i staden och i havet. Malmö stad definerar en art som invasiv när den sprider sig snabbt och skadar den biologiska mångfalden. Ibland påverkar den också möjligheten för Malmöbor att njuta av naturen, och det kostar mycket att försöka stoppa den.

Rapportera en invasiv art

Ser du en invasiv art kan du rapportera det till artdatabanken. Det gör det lättare för myndigheter att följa den invasiva artens utveckling i Sverige.

Arter med invasivaförekomster som finns Malmö

Kontakta oss

sv