$left
$middle

Trädvård

Malmö stad är ansvariga för skötsel, beskärning, fällning och plantering av alla de träd som finns på Malmös gator, torg och parker. I Malmö finns det totalt cirka 64 000 träd i park- och gatumiljöer på allmän mark.

Målet med Malmös trädvård är att undvika att beskära våra träd så långt det är möjligt. Beskärning är en åtgärd som vi sätter in när vi vill förändra trädens eller buskarnas naturliga växtsätt.

Det kan t.ex. vara när:

  • Träden eller buskarna blir för omfångsrika och därmed utgör ett hinder för gående, cyklande och bilister.
  • Arkitektoniskt strikta volymer såsom formklippta träd och buskar skapas.

Tidigare fall av trädsjukdomar i staden

Mer om arbetet med träd i staden

sv